יום שלישי

באפשרותך להרכיב את המנה שלך כרצונך, לפי החלק המסומן בחמגשית.

  • ניתן לבחור עד 2

  • ניתן לבחור 1

  • Additional Options

      הערות להזמנה